خط مشی
رستوران ديزي بار در محیطی كاملاً خانوادگي و مدرن، تلاش می نماید خدمات خود را با حداکثر کیفیت در جهت تامین نیازها، انتظارات و افزایش رضایت هر چه بیشتر مشتريان و سایر ذینفعان ارائه نماید.
برای دستیابی به این اهداف، مجموعه متعهد به حرکت در محورهای ذیل است :
 
  • تلاش مستمر جهت آسایش و راحتي خاطر مشتريان در مدت حضور در رستوران
  • درك و توجه مطلق و ويژه به ذائقه ايراني مشتريان
  • طبخ و ارائه غذای سالم، باكيفيت و بهداشتی                                    
  • بهبود مستمر فرایندهای مختلف رستوران در راستای تامین نیازها و انتظارات مشتريان
  • تعهد به رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و ایمنی مواد غذایی
  • توسعه و بهبود مستمر منابع انسانی و جلب مشارکت آنان 
  • در نظرگرفتن حقوق نسل های حال و آينده از طريق رعايت كليه موارد زيست محيطی با توجه به مسئوليت هاي اجتماعی