شعبه مركزی ديزی بار (قم)
قم- بلوار الغدير- روبروی تالار پيوند
025-321661
12 تا 16 و 20 تا 24
24 صندلی
سفارش گیری از 12 تا 16 و 20 تا 24
  شعبه تهران
تهران - خيابان كريم خان زند - خيابان خردمند شمالی - نرسيده به ميدان شعاع
021-88835500 و 88315624-021
11 تا 15 و 19 تا 23
8 صندلی
سفارش گیری از 11 تا 15 و 19 تا 23

 

  شعبه اصفهان
چهارباغ خواجو- روبروي مدرسه علميه
031-32207213
11 تا 15 و 20 تا 23
32 صندلی
سفارش گیری از 11 تا 15 و 20 تا 23